Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica

 Tvrtka PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., specijalizirana je za izvođenje slijedećih poslova: hidroenergetski objekti, transformatorske stanice svih naponskih razina, vodoopskrbni objekti i sustavi, procesni sustavi i telekomunikacijski sustavi za prethodno navedene objekte i sustave:
   
      Osnovna rješenja i koncepcije rješenja
      Tehničko-ekonomske analiza
      Izrada programa istražnih i prethodnih radova
      Usmjeravanje i nadzor nad istražnim radovima
      Izrada idejnih rješenja
      Izrada idejnih projekata
      Izrada tenderske dokumentacije
      Razrada tehničkih rješenja za odredenog ponuđača, prema tenderskoj dokumentaciji, radi izrade ponuda
      Izrada glavnih projekata
      Izrada izvedbenih projekata
      Nadzor nad građenjem
      Izrada projekata izvedenog stanja