Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti arrow Brana Sidi Yacoub
Brana Sidi Yacoub
 Image Brana na rijeci Ardjem nizvodno od naselja Sidi Yacoub izgrađena je u cilju ostvarenja akumulacije za opskrbu vodom grada Ech Cheliff-a (El Asrama) u Alžiru.
Brana je locirana u kanjonskom dijelu rijeke Ardjem oko 1.0 km sjeverozapadno od istoimenog naselja. Grad Ech Cheliff se nalazi oko 28.0 km sjevernije od lokacije.

KRATKI OPIS BRANE S PRIPADNIM OBJEKTIMA


Brana je nasuta, a osnovni materijali su šljunak širokog granulometrijskog područja, glina za jezgru, kamen za oblogu vanjskih pokosa i sitni dobro graduirani materijali za filterske zone. Ukupni volumen brane s uzvodnim i nizvodnim zagatom je 3.5 hm3. Visina brane je 96.0 m, kota krune 272.0 m n.m. kapacitet pune akumulacije (264.0 m n.m. normalni radni nivo) 286.0 hm3.
Injektiranje je izvedeno ispod jezgre brane i u produženju brane u lijevom i desnom boku kao i na kontaktu betona galerije i jezgra brane s temeljnom stijenom.
Derivacijski tunel f 8.0/9.2 m i duljine 443.86 m se koristi kao temeljni ispust, također se njime vodi i čelična cijev promjera f 1.5 m. Zahvat vode je izveden kao kosi toranj u nagibu terena i s četiri ulazne građevine na četiri različita nivoa.
U kosoj prilaznoj galeriji smješteni su kabeli za napajanje, upravljanje i signalizaciju kao i zračni sistem za klimatizaciju.
Bunarski preljev s tunelskim i površinskim brzotokom smješten je također na lijevoj obali i s ostalim objektima čini kompaktnu hidrotehničku cjelinu. Brzotok se završava ski skokom.
Na platou na koti 272.0 m n.m. smještena je zgrada upravljanja.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • idejni projekt
  • izvedbeni projekt tunela