Skip to content

Projektni biro Split

 • English
 • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti arrow Otočna kabelska veza 110 kV
Otočna kabelska veza 110 kV
Izgrađena je u vrijeme ratnih zbivanja u Republici Hrvatskoj u cilju povezivanja sjevernog i južnog dijela Hrvatske a radi sigurnije i kvalitetnije opskrbe električnom energijom.

 

Image 

KRATKI OPIS OBJEKTA

OTOČNOM VEZOM 110 kV povezan je glavni elektroenergetski čvor na području Rijeke TS 400/220/110 kV "Melina" s TS 110/35 kV Zadar 1. Dio objekata za tu vezu je bio još prije izgrađen, a u ovom projektu je izrađeno:

 • DV 110 kV TS Rab - o. Rab (u. Vašibaka)
 • podmorski 110 kV kabel o. Rab (u. Vašibaka) - o. Pag (rt Deda); duljine 11.2 km *
 • DV 110 kV o. Pag (rt Deda) - TS 110 kV Novalja
 • TS 110/35 kV Novalja *
 • TS 110/20 kV Pag *
 • podmorski 110 kV kabel o. Pag (Selina) - Kopno (Kulina); duljine 2.5 km *
 • proširenje TS 110/35 kV Nin za dva vodna polja 110 kV *
 • podzemni 110 kV kabeli Bili Brig - TS Zadar Centar - TS Zadar 1; duljine 4.7 km *
 • TS 110/20 kV Zadar Centar *
 • proširenje TS 110/35 kV Zadar 1 za jedno vodno polje 110 kV *
 • zamjenu zaštitnog užeta užetima s ugrađenim optičkim nitima na dalekovodima 110 kV između TS 110/35 kV Novalja i Bili Brig
 • optički kabel od TS 100/35 kV Rab do TS 110/35 kV Zadar 1
 • podmorski 110 kV kabel Kopno (u. Koromačina) - o. Pag (u. Toreta); duljine 2.6 km *
 • podmorski 110 kV kabel Bibinje - Kukljica (o. Ugljan).

Otocna kabelska veza

Podmorske kabelske veze uključuju slijedeće elemente:

 • kabelske stanice
 • podzemne vodove
 • priobalne zaštite
 • podmorski vod.

Prijelaz zračnog voda 110 kV na podzemni kabel izvodi se u kabelskim stanicama, a od kabelskih stanica do obalnih zidova kabeli se vode podzemno. Nakon izlaza iz obalnih zidova, jednofazni kabeli se vode kroz elemente priobalne zaštite, potom se račvaju, plitko ukopavaju i pokrivaju vrećama cementa, te dalje slobodno po morskom dnu.
Ukupna duljina podmorskih kabelskih veza je više od 18.00 km.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

 • kompletan glavni i izvedbeni projekt, projektantski nadzor za objekte označene *