Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
TS "Konjsko"
Image 
 1970-ih godina razmatrana je koncepcija razvoja 400 kV mreže na području cijele države. Već 1971. usvojen je i program razvoja, a 1979. god. dovršena je i pod 220 kV napon stavljena TS Konjsko (pod 400 kV stavljena 1983. god.).

 

KRATAK OPIS POSTROJENJA

TS Konjsko je najveće elektroenergetsko postrojenje prijenosne mreže u Dalmaciji, a locirana je kod mjesta Konjsko na cesti Klis-Muć, 20-ak km sjeverno od Splita.
Površina TS je cca 11.5 ha, a područje podijeljeno u četiri cjeline. To su rasklopišta 400, 220 i 110 kV te područje visokogradnje koje uključuje zgradu upravljanja, pomoćne pogone i skladišta.
Sva rasklopna postrojenja su izvedena u vanjskoj izvedbi.
Na naponskoj razini 400 kV TS Konjsko je povezana na TS Mostar (B i H) i RHE Velebit.
Na naponskoj razini 220 kV na TS Konjsko su povezani najznačajniji elektroenergetski izvori HE Zakučac i HE Orlovac, dok je HE Đale povezana dalekovodom 110 kV.
Prema ostalim značajnijim objektima prijenosne mreže povezana je vodovima 220 kV na TS 220/110/30 kV Bilice i RP 220 kV Brinje.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • kompletan idejni, glavni i izvedbeni projekt