Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti arrow CDU "Vrbobran"
CDU "Vrbobran"
 Razvoj Splita u veliki grad i značajno povećanje konzuma električne energije zahtijevali su izgradnju transformatorske stanice 220/110 kV u neposrednoj blizini Splita. Odabrana je lokacija na Vrboranu, istočno od grada.
Kako se u isto vrijeme stvarala koncepcija upravljanja proizvodnjom i prijenosom električnom energije iz regionalnih centara, odlučeno je da se u okviru nove transformatorske stanice Vrboran, u zajedničkoj komandnoj zgradi, izgradi i Centar daljinskog upravljanja (CDU) za Dalmaciju.
Ovo je realizirano 1980. god.     


Vrboran

OSNOVNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA

Zgrada je smještena neposredno uz vanjsko postrojenje 220/110 kV Vrboran. Po namjeni može se podijeliti u tri dijela:

CDU Vrboran

  • sjeverni, uz vanjsko postrojenje gdje su smješteni pomoćni pogoni kao: aku baterije, diesel agregat, postrojenje 10 kV i 35 kV
  • srednji u kojem su u glavnim prostorijama objekta u tri etaže smješteni: telekomunikacijska oprema u suterenu, računski centar u prizemlju te komanda daljinskog upravljanja i dispečerski centar na katu
  • južni, gdje su radne prostorije za djelatnike.

U arhitektonskom smilu naglašena je navedena namjenska podjela, gdje je centralni objekt istaknut po dužini i visini a i po zakrivljenoj liniji krova. Dva bočna volumena su s ravnim krovovima, niža i smirujuća.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • idejni, glavni i izvedbeni projekt