Skip to content

Projektni biro Split

 • English
 • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti arrow Eko projekt "Kaštelanski zaljev"
Eko projekt "Kaštelanski zaljev"

 Eko projekt Integralnim ekološkim projektom "Kaštelanski zaljev" riješava se problem zagađenja mora Kaštelanskog zaljeva i to kroz rješavanje problema prikupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira, te poboljšanje i dogradnja vodoopskrbe područja ovih gradova. Izgradnju sustava kreditirali su Svjetska banka i Europska banka za obnovu i razvoj.

KRATAK OPIS SUSTAVA I OBJEKATA

             A) KANALIZACIJSKI SUSTAV SPLIT-SOLIN (I. ETAPA)

Projektom se rješava prikupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda gradova Splita i Solina.
Projekt se sastoji od četiri osnovne komponente:

 1. podmorski ispust Stobreč, sa svrhom sigur+nog i pouzdanog ispuštanja djelimično pročišćenih otpadnih voda u more Bračkog kanala uz zadovoljenje sanitarnih, ekoloških i ostalih standarda mora
 2. uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, sa svrhom prethodnog pročišćavanja otpadnih voda
 3. hidrotehnički tunel Stupe i glavni dovodni kolektori, sa svrhom omogućavanja gravitacijskog transporta otpadnih voda s područja Dujmovače i Solina do uređaja za pročišćavanje
 4. kanalska mreža, crpne stanice, kišni preljevi.
U sklopu izgradnje objekata I. etape kanalizacijskog sustava predviđa se i izgradnja odgovarajućeg elektroenergetskog sustava za napajanje objekata električnom energijom, te telemetrijskog sustava za upravljanje i nadzor nad objektima kanalizacijskog sustava.

Image
KANALIZACIJSKI SUSTAVI Kaštela-Trogir-Split-Solin

B) DOGRADNJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SPLITA, SOLINA, KAŠTELA I TROGIRA

Pod projektom poboljšanja i dogradnje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir - I. etapa, odabrano je izvođenje prioritetnih objekata kojima se omogućuje povećanje kapaciteta sustava i dovođenje na istu razinu korištenja vode.
Objekti I. etape mogu se podijeliti u slijedeće funkcionalne cjeline:

grupa objekata na lokaciji Kunčeva Greda u koju spadaju zahvatna građevina, crpna stanica s raspletom cjevovoda, vodospremnik Sutikva-nova, te tlačni i opskrbni cjevovod
crpna stanica Ravne Njive s kontrolno-upravljačkim centrom i objektima napajanja el. energijom s priključcima na postojeću vodovodnu mrežu i prilagodbama na postojećoj mreži
glavni cjevovod kroz Kaštela s pripadajućim objektima
crpna stanica Solin s priključnim cjevovodima
podsustav Sv. Kajo u kojeg spadaju crpna stanica, vodospremnik, trafostanica i svi cjevovodi
podsustav Kaštel Sućurac.

Image
VODOOPSKRBNI SUSTAV Split-Solin-Kaštela-Trogir

PROJEKTNI BIRO SPLIT

 • kanalizacijski sustav Split-Solin, idejni projekt, glavni projekt
 • CS Vranjic 1, 2, 3 - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Duje - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Šine - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Dujmovača - energetika, zaštita i upravljanje
 • Tunel Stup - energetika, upravljanje, zaštita, ventilacija, hidrantska mreža
 • vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, idejni projekt, glavni projekt
 • CS Ravne Njive
 • CS Kunčeva Greda
 • Upravljački centar Ravne Njive
 •