Skip to content

Projektni biro Split

 • English
 • Hrvatski
Homepage arrow Special projects arrow Eko projekt "Kaštelanski zaljev"
Eko projekt "Kaštelanski zaljev"
There are no translations available


 Eko projekt Integralnim ekološkim projektom "Kaštelanski zaljev" riješava se problem zagađenja mora Kaštelanskog zaljeva i to kroz rješavanje problema prikupljanja, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira, te poboljšanje i dogradnja vodoopskrbe područja ovih gradova. Izgradnju sustava kreditirali su Svjetska banka i Europska banka za obnovu i razvoj.

KRATAK OPIS SUSTAVA I OBJEKATA

             A) KANALIZACIJSKI SUSTAV SPLIT-SOLIN (I. ETAPA)

Projektom se rješava prikupljanje, pročišćavanje i dispozicija otpadnih voda gradova Splita i Solina.
Projekt se sastoji od četiri osnovne komponente:

 1. podmorski ispust Stobreč, sa svrhom sigur+nog i pouzdanog ispuštanja djelimično pročišćenih otpadnih voda u more Bračkog kanala uz zadovoljenje sanitarnih, ekoloških i ostalih standarda mora
 2. uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, sa svrhom prethodnog pročišćavanja otpadnih voda
 3. hidrotehnički tunel Stupe i glavni dovodni kolektori, sa svrhom omogućavanja gravitacijskog transporta otpadnih voda s područja Dujmovače i Solina do uređaja za pročišćavanje
 4. kanalska mreža, crpne stanice, kišni preljevi.
U sklopu izgradnje objekata I. etape kanalizacijskog sustava predviđa se i izgradnja odgovarajućeg elektroenergetskog sustava za napajanje objekata električnom energijom, te telemetrijskog sustava za upravljanje i nadzor nad objektima kanalizacijskog sustava.

Image
KANALIZACIJSKI SUSTAVI Kaštela-Trogir-Split-Solin

B) DOGRADNJA I POBOLJŠANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA SPLITA, SOLINA, KAŠTELA I TROGIRA

Pod projektom poboljšanja i dogradnje vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir - I. etapa, odabrano je izvođenje prioritetnih objekata kojima se omogućuje povećanje kapaciteta sustava i dovođenje na istu razinu korištenja vode.
Objekti I. etape mogu se podijeliti u slijedeće funkcionalne cjeline:

grupa objekata na lokaciji Kunčeva Greda u koju spadaju zahvatna građevina, crpna stanica s raspletom cjevovoda, vodospremnik Sutikva-nova, te tlačni i opskrbni cjevovod
crpna stanica Ravne Njive s kontrolno-upravljačkim centrom i objektima napajanja el. energijom s priključcima na postojeću vodovodnu mrežu i prilagodbama na postojećoj mreži
glavni cjevovod kroz Kaštela s pripadajućim objektima
crpna stanica Solin s priključnim cjevovodima
podsustav Sv. Kajo u kojeg spadaju crpna stanica, vodospremnik, trafostanica i svi cjevovodi
podsustav Kaštel Sućurac.

Image
VODOOPSKRBNI SUSTAV Split-Solin-Kaštela-Trogir

PROJEKTNI BIRO SPLIT

 • kanalizacijski sustav Split-Solin, idejni projekt, glavni projekt
 • CS Vranjic 1, 2, 3 - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Duje - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Šine - energetika, zaštita i upravljanje
 • CS Dujmovača - energetika, zaštita i upravljanje
 • Tunel Stup - energetika, upravljanje, zaštita, ventilacija, hidrantska mreža
 • vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir, idejni projekt, glavni projekt
 • CS Ravne Njive
 • CS Kunčeva Greda
 • Upravljački centar Ravne Njive
 •