Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow O nama
O nama
Pri poduzeću "Hidroelektrane na Cetini" u studenom 1962. osnovan je samostalni pogon za projektiranje elektroenergetskih objekata PROJEKTNI BIRO.Image

Projektni biro je osnovan od stručnih kadrova koji su stekli iskustvo u pripremi i izgradnji hidroenergetskih objekata koji su izgrađeni u to vrijeme (HE Peruča i HE Zakučac), a sa svrhom pripreme i izrade dokumentacije za izgradnju novih hidroenergetskih izvora.

U listopadu 1967. PROJEKTNI BIRO postaje organizacijska jedinica sa samostalnim obračunom (danas to nazivamo profitnim centrom) u sklopu poduzeća za proizvodnju i prijenos elektricne energije "Elektroprivreda Dalmacije" Split. U ožujku 1971. PROJEKTNI BIRO postaje samostalni gospodarsko pravni subjekt, odnosno osnovna organizacija udruženog rada u sklopu sustava "Elektroprivrede Dalmacije" Split.


ImageOsnovna djelatnost PROJEKTNOG BIROA je projektiranje hidrotehničkih, hidroenergetskih i prijenosnih postrojenja. U početku su to bili objekti na području matičnog poduzeća, ali razvojem kadrovskog potencijala okupljanjem mladih stručnjaka, raspoloživi kapacitet prelazi potrebe vlastite organizacije. Poslovi se proširuju na šire područje tadašnje Jugoslavije i u inozemstvo (Egipat, Indija, Iran, Alžir). U kolovozu 1990. temeljem zakona PROJEKTNI BIRO postaje organizacijska jedinica Hrvatske elektroprivrede Zagreb. Statutom Hrvatske elektroprivrede ova organizacijska jedinica je nazvana PROJEKTNI BIRO SPLIT. Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o privatizaciji djelova javnih poduzeća, izvršena je privatizacija PROJEKTNOG BIROA SPLIT. PROJEKTNI BIRO SPLIT je društvo u 100% privatnom vlasništvu.