Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti arrow HE "Kraljevac"
HE "Kraljevac"
HE Kraljevac je prva elektrana izgradena na rijeci Cetini, oko 21.0 km uzvodno od ušca, kod mjesta Zadvarja.
HE Kraljevac koristi koncentrirani pad slapova Velike i Male Gubavice. Nakon izgradnje HE Orlovac i HE Zakucac smanjuje se proizvodnja HE Kraljevac, tako da ona danas koristi vode biološkog minimuma, vode vlastitog medutoka i eventualne preljevne vode brane Prancevici.
HE Kraljevac je po tipu derivacijska. Elektrana je puštena u pogon u dvije etape 1912. i 1932. god. a 1990. god. agregat br. 4 je zamijenjen agregatom biološkog minimuma.

kraljevac.jpg (23744 bytes)

KRATKI OPIS POSTROJENJA

HE KraljevacZahvat vode je ostvaren betonskom branom s kontraforima u kanjonu rijeke Cetine. Visina brane je 18.0 m, a duzina 25.0 m, kota krune brane je 164.0 m n.m. Voda se do vodne komore vodi kanalom duzine 194.0 m, a zatim tunelom velicine 6.5x5.5 m sa slobodnim vodnim licem, duzine 1265.0 m. Neposredno pred ulazom u vodnu komoru tunel se dijeli u dva kraka. Vodna komora je zapremnine 4500 m3 i opremljena je temeljnim ispustom, slapnicom i cetiri ulazne komore. Cetirima tlacnim celicnim cjevovodima promjera 1.7-- - 2.3 m voda se odvodi do strojarnice. Konacnom izgradnjom 1932. godine u strojarnici su ugradena 4 agregata s instaliranim protokom Qi=2x15+2x25=80 m3/s. Agregati su horizontalni s dvostrukim Francis turbinama i generatorom izmedu njih. Konacnom izgradnjom HE Zakucac, na profilu HE Kraljevac se pojavljaju samo vode biološkog minimuma Cetine i eventualnog medudotoka. Zbog toga je agregat br. 4 (protok 15.0 m3/s) zamijenjen agregatom biološkog minimuma instaliranog protoka Qi=5.0 m3/s. Agregat je riješen kao i postojeci, horizontalni, s dvostrukim Francis turbinama i generatorom izmedu turbina. Ovakvim rješenjem koriste se protoci od 1.0 - 5.0 m3/s na koncentriranom padu od 110.0 m. Sama armiranobetonska konstrukcija ABM-a je riješena neovisno od konstrukcije postojece strojarnice da se ne bi ugrozila stabilnost i sigurnost starog objekta.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • Sanacija odvodnog kanala, izvedbeni projekt
  • Agregat biološkog minimuma, idejni, glavni i izvedbeni projekt
  • Spoj agregata biološkog minimuma na cjevovod br. 2, idejni, glavni i izvedbeni projekt
  • Revitalizacija sustava upravljanja, idejni projekt