Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
RHE "Velebit"

 Image RHE Velebit je reverzibilna hidroelektrana smještena u donjem toku Zrmanje, oko 10.0 km uzvodno od Obrovca. Za proizvodnju elektricne energije koristi vodne tokove Gracackog polja i to: Opsenice, Ricice, potoka Krivka i Otuce. U crpnom pogonu RHE Velebit koristi i vode Zrmanje.
RHE Velebit je puštena u pogon 1984. god.

KRATKI OPIS POSTROJENJA
Izgradnjom nasute brane Opsenica ostvaruje se akumulacija zapremnine 2.7 hm3 pri maksimalnoj koti uspora 575.0 m n.m. kojom se voda usmjerava prema Ričici kanalom duljine 1460.0 m te u akumulaciju Štikada zapremnine 13.65 hm3 pri maksimalnoj radnoj koti 553.50 m n.m. (korisna zapremnina 9.10 hm3).
U akumulaciju Štikada direktno se ulijeva Ričica i potok Krivak, a rijeka Otuča se prevodi podzemnim kolektorom.
Dovodni tlačni tunel je duljine 8191.0 m i promjera 4.60 m.
Čelični tlačni cjevovod je duljine 2170.0 m i promjera 3.25 - 3.90 m. Cjevovod je izveden bez dilatacija.
Strojarnica je bunarskog tipa dubine 60 m, promjera 27.0 m. U strojarnici su ugrađene dvije jednostepene turbine-crpke tipa Francis s vertikalnom osovinom.
Instalirani protok 2x30 m3/s (turbinski rad) i 2x20 m3/s (crpni rad), konstruktivni pad Ht=517 m i Hc=559 m, instalirana snaga Pt=2x140 MW i Pc=2x118 MW, a srednja godišnja proizvodnja 285.3 GWh.
Odvodno-dovodni tuneli su promjera 3.5 m i duljine 60.0 m povezani na donju akumulaciju Razovac zapremnine 1.81 hm3 i maksimalne kote uspora od 9.0 m n.m. (korisna zapremnina 1.18 hm3). Akumulacija Razovac je ostvarena nasutom branom duljine cca 400.0 m.
Vanjsko rasklopno postrojenje je smješteno neposredno uz strojarnicu.

Image
Presjek kroz tlačni cjevovod, strojarnicu i ododni tunel RHE Velebit

PROJEKTNI BIRO SPLIT

idejni, glavni i izvedbeni elektro projekt te tender opreme