Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti
Posebni projekti
RHE "Velebit"

 Image RHE Velebit je reverzibilna hidroelektrana smještena u donjem toku Zrmanje, oko 10.0 km uzvodno od Obrovca. Za proizvodnju elektricne energije koristi vodne tokove Gracackog polja i to: Opsenice, Ricice, potoka Krivka i Otuce. U crpnom pogonu RHE Velebit koristi i vode Zrmanje.
RHE Velebit je puštena u pogon 1984. god.
Opširnije...
 
HE "Kraljevac"
HE Kraljevac je prva elektrana izgradena na rijeci Cetini, oko 21.0 km uzvodno od ušca, kod mjesta Zadvarja.
HE Kraljevac koristi koncentrirani pad slapova Velike i Male Gubavice. Nakon izgradnje HE Orlovac i HE Zakucac smanjuje se proizvodnja HE Kraljevac, tako da ona danas koristi vode biološkog minimuma, vode vlastitog medutoka i eventualne preljevne vode brane Prancevici.
HE Kraljevac je po tipu derivacijska. Elektrana je puštena u pogon u dvije etape 1912. i 1932. god. a 1990. god. agregat br. 4 je zamijenjen agregatom biološkog minimuma.

kraljevac.jpg (23744 bytes)

Opširnije...
 
«« Poèetak « Prethodna 1 2 Sljedeæa » Kraj »»

Stranice 10 - 11 od 11