Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica arrow Posebni projekti
Posebni projekti
RHE "Velebit"

 Image RHE Velebit je reverzibilna hidroelektrana smještena u donjem toku Zrmanje, oko 10.0 km uzvodno od Obrovca. Za proizvodnju elektricne energije koristi vodne tokove Gracackog polja i to: Opsenice, Ricice, potoka Krivka i Otuce. U crpnom pogonu RHE Velebit koristi i vode Zrmanje.
RHE Velebit je puštena u pogon 1984. god.
 
HE "Kraljevac"
HE Kraljevac je prva elektrana izgradena na rijeci Cetini, oko 21.0 km uzvodno od ušca, kod mjesta Zadvarja.
HE Kraljevac koristi koncentrirani pad slapova Velike i Male Gubavice. Nakon izgradnje HE Orlovac i HE Zakucac smanjuje se proizvodnja HE Kraljevac, tako da ona danas koristi vode biološkog minimuma, vode vlastitog medutoka i eventualne preljevne vode brane Prancevici.
HE Kraljevac je po tipu derivacijska. Elektrana je puštena u pogon u dvije etape 1912. i 1932. god. a 1990. god. agregat br. 4 je zamijenjen agregatom biološkog minimuma.

kraljevac.jpg (23744 bytes)

 
«« Poèetak « Prethodna 1 2 Sljedeæa » Kraj »»

Stranice 10 - 11 od 11