Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
HE "Zakučac"
HE Zakučac je dio višenamjenskog sustava za uređenje i korištenje voda i zemljišta sliva rijeke Cetine. HE Zakučac je akumulacijsko-derivacijska hidroelektrana smještena u donjem toku rijeke Cetine, kod Omiša, gdje je uglavnom koncentriran raspoloživi pad rijeke.Po instaliranoj snazi i mogućoj proizvodnji električne energije HE Zakučac je najveća u Republici Hrvatskoj. HE Zakučac je puštena u pogon 1962. god. (I. etapa, 216.0 MW) i 1981. god. (II. etapa, 270.0 MW).

Image

KRATKI OPIS POSTROJENJA

Betonskom gravitacijskom branom Prančevići, visine 35.0 m ostvaruje se akumulacija za potpuno dnevno izravnanje dotoka, korisne zapremnine 3.0 hm3.
Ulazni uređaj je smješten na desnom boku akumulacije Prančevići neposredno uz branu.
Dva paralelna dovodna tunela promjera 6.1 i 6.5 m nastavljaju se na ulazni uređaj. Duljina tunela je 9876.0 i 9894.0 m.
Sustav vodnih komora smješten je pri kraju dovodnih tunela i sastoji se od tri vodne komore (po jedna za svaki tunel i jedna zajednička).
Neposredno iza zajedničke vodne komore tuneli se račvaju u tlačne cjevovode.
Oko 35.0 m od račve nalazi se zasunska komora (9.0x16.0x62.5 m) s leptirastim zatvaračima i odzračnim ventilima.
Tlačni cjevovodi su izvedeni kao ubetonirane čelične cijevi duljine 279.30 m.
Glavne proizvodne jedinice i transformatori smješteni su u podzemnoj strojarnici dimenzija 18.50x37.0x102.0 m i 16.0x12.0x44.0 m (kaverne transformatora).
Instalirani protok je Qi=2x50+2x60=220.0 m3/s, konstruktivni pad turbina (Francis -vertikalne) je 250.4 m, instalirana snaga 2x108+2x135=486 MW, a srednja godišnja proizvodnja 1440.46 GWh.
Prostor za transformatore je kabelskim tunelom spojen s vanjskim rasklopištem (220 kV, 110 kV i 30 kV), a do strojarnice vodi pristupni tunel duljine 322.0 m.
Odvodni sustav čine tunel duljine oko 350.0 m i kanal duljine oko 700.0 m. Ovaj sustav uvodi vode u Cetinu oko 1700.0 m uzvodno od njenog ušća u more.
1995. godine započela je revitalizacija HE Zakučac. Osim zamjene opreme zbog dotrajalosti, izvršit će se i povećanje instalirane snage na račun povećane iskoristivosti turbina i ostale opreme.

Image
Čvor vodne i zasunske komore - uzdužni presjek

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • idejni, glavni i izvedbeni elektro projekt, nadzor HE Zakučac II

  • ocjena stanja HE Zakučac
  • idejni projekt revitalizacije
  • glavni i izvedbeni projekt revitalizacije rasklopnih postrojenja, vodne i zasunske komore, sustava upravljanja