Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
HE "Đale"
HE Đale je pribranska elektrana smještena na rijeci Cetini 5.8 km nizvodno od Trilja.
HE Đale je protočna elektrana sa strojarnicom u tijelu armiranobetonske gravitacijske brane.
Na lijevoj boku brane su evakuacijski organi, preljev i slapište te temeljni ispust.
Akumulacija HE Đale služi za dnevno izravnanje protoka.
HE Đale je puštena u pogon 1989. god.

Image

KRATKI OPIS POSTROJENJA
Betonskom gravitacijskom branom visine 40.50 m ostvaruje se akumulacija za dnevno izravnanje dotoka.
Maksimalna zapremnina akumulacije je 3.7 hm3, maksimalna radna kota 292.0 m n.m. Kota krune brane 294.0 m n.m, ukupna dužina brane 110.0 m, širina u kruni 8.8 m, a u temelju 52.95 m. Preljev je širine 20.0 m opremljen zatvaračem, dva temeljna ispusta su opremljena regulacijskim tablastim zatvaračima a turbine revizijskim preturbinskim zatvaračima.
Strojarnica je smještena u tijelu brane, opremljena s dvije proizvodne grupe, turbine Kaplan, instalirani protok 220.0 m3/s, konstruktivni pad 21.0 m, instalirana snaga 40.8 MW. Srednja godišnja proizvodnja HE Đale je 107.5 GWh.
Rasklopno postrojenje je metalom oklopljeno SF6, 110 kV.

PROJEKTNI BIRO SPLIT

  • idejni, glavni i izvedbeni projekt te tender opreme
  • sanacija odrona na desnom boku, izvedbeni projekt
  • upravna zgrada HE Đale, glavni i izvedbeni projekt