Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Homepage arrow Special projects arrow CS "Lusnić"
CS "Lusnić"
There are no translations available

 CPresjek CS LusnićHE Orlovac predstavlja cjeloviti hidroenergetski sustav čija je osnovna koncepcija rješenja bazirana na izgradnji akumulacijskih bazena i retencije, reguliranih vodotoka i dovodnih kanalskih sustava koji služe za prihvaćanje, izravnanje i transport voda na Livanjskom horizontu, te njihovo energetsko korištenje na padu od cca 400 m između Livanjskog i Sinjskog polja.
U razdoblju 1968-1972. godine izrađeni su svi planirani objekti centralnog područja Livanjskog polja s akumulacijom Buško Blato, te svi objekti derivacijskog sustava s čvorom strojarnice u Rudi.
Izgrađenim dijelom tj. I. fazom HE Orlovac, iskorišteno je oko 80% bilance raspoloživih površinskih voda Livanjskog horizonta.
Za potpuno iskorištenje voda Livanjskog polja potrebno je izvesti i II. fazu sustavu, a što obuhvaća retenciju Čaprazlije, CS Lusnić i sustav kanala i ustava.
CS Lusnić ima funkciju prebacivanja vode iz retencije Čaprazlije u centralni dio dovodnog sustava HE Orlovac.KRATKI OPIS POSTROJENJA

Ulazna građevina je duljine 15.5 m, smještena je na kraju kanala Čaprazlije-Lusnić. Ulaznom građevinom se voda usmjerava na crpne agregate u strojarnici.
Zgrada strojarnice je riješena kao armiranobetonska okvirna konstrukcija s kranskim stazama. Dimenzije strojarnice su 7.0x21.0 m, a visina 8.0 m. U samoj strojarnici smještena su tri crpna agregata, mosna dizalica, drenažni uređaji i ostala elektro i hidromehanička oprema.
Glavne crpke su propelerne, vertikalne izvedbe s instaliranim protokom Qi=8.0 m3/s.
Glavni pogonski elektromotor je trofazni asinkroni, vertikalne izvedbe, snage 630 kW.
Crpke su opremljene ulaznim zvonom promjera 2375 mm te tlačnim priključcima s tlačnim cjevovodima.
Izljevni bazen je armiranobetonska konstrukcija dimenzionirana za disipaciju energije.

PROJEKTNI BIRO SPLIT


  • HE Orlovac, idejni, izvedbeni elektro projekt, nadzor

  • CS Buško Blato, idejni, glavni i izvedbeni elektro projekt, nadzor

  • CS Lusnić, idejni, glavni projekt, dokumentacija za nuđenje