Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
CS "Lusnić"
 CPresjek CS LusnićHE Orlovac predstavlja cjeloviti hidroenergetski sustav čija je osnovna koncepcija rješenja bazirana na izgradnji akumulacijskih bazena i retencije, reguliranih vodotoka i dovodnih kanalskih sustava koji služe za prihvaćanje, izravnanje i transport voda na Livanjskom horizontu, te njihovo energetsko korištenje na padu od cca 400 m između Livanjskog i Sinjskog polja.
U razdoblju 1968-1972. godine izrađeni su svi planirani objekti centralnog područja Livanjskog polja s akumulacijom Buško Blato, te svi objekti derivacijskog sustava s čvorom strojarnice u Rudi.
Izgrađenim dijelom tj. I. fazom HE Orlovac, iskorišteno je oko 80% bilance raspoloživih površinskih voda Livanjskog horizonta.
Za potpuno iskorištenje voda Livanjskog polja potrebno je izvesti i II. fazu sustavu, a što obuhvaća retenciju Čaprazlije, CS Lusnić i sustav kanala i ustava.
CS Lusnić ima funkciju prebacivanja vode iz retencije Čaprazlije u centralni dio dovodnog sustava HE Orlovac.KRATKI OPIS POSTROJENJA

Ulazna građevina je duljine 15.5 m, smještena je na kraju kanala Čaprazlije-Lusnić. Ulaznom građevinom se voda usmjerava na crpne agregate u strojarnici.
Zgrada strojarnice je riješena kao armiranobetonska okvirna konstrukcija s kranskim stazama. Dimenzije strojarnice su 7.0x21.0 m, a visina 8.0 m. U samoj strojarnici smještena su tri crpna agregata, mosna dizalica, drenažni uređaji i ostala elektro i hidromehanička oprema.
Glavne crpke su propelerne, vertikalne izvedbe s instaliranim protokom Qi=8.0 m3/s.
Glavni pogonski elektromotor je trofazni asinkroni, vertikalne izvedbe, snage 630 kW.
Crpke su opremljene ulaznim zvonom promjera 2375 mm te tlačnim priključcima s tlačnim cjevovodima.
Izljevni bazen je armiranobetonska konstrukcija dimenzionirana za disipaciju energije.

PROJEKTNI BIRO SPLIT


  • HE Orlovac, idejni, izvedbeni elektro projekt, nadzor

  • CS Buško Blato, idejni, glavni i izvedbeni elektro projekt, nadzor

  • CS Lusnić, idejni, glavni projekt, dokumentacija za nuđenje