Skip to content

Projektni biro Split

  • English
  • Hrvatski
Naslovnica

Tvrtka PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o., specijalizirana je za izvođenje slijedećih poslova: hidroenergetski objekti, transformatorske stanice svih naponskih razina, vodoopskrbni objekti i sustavi, procesni sustavi i telekomunikacijski sustavi za prethodno navedene objekte i sustave:

Osnovna rješenja i koncepcije rješenja
Tehničko-ekonomske analiza
Izrada programa istražnih i prethodnih radova
Usmjeravanje i nadzor nad istražnim radovima
Izrada idejnih rješenja
Izrada idejnih projekata
Izrada tenderske dokumentacije
Razrada tehničkih rješenja za odredenog ponuđača, prema tenderskoj dokumentaciji, radi izrade ponuda
Izrada glavnih projekata
Izrada izvedbenih projekata
Nadzor nad građenjem
Izrada projekata izvedenog stanja

Tvrtka je korisnik bespovratnih sredstava za digitalizaciju poslovanja iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH 2021.-2026. Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Projekt je sufinanciran iz fonda EU.
(broj projekta: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0766)
alternatetext